Świętego Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce

06 – 05 – 2024 r., w dniu pamięci św. wielkiego męczennika Jerzego, w Siemianówce miały miejsce uroczystości święta parafialnego. Podczas św. Liturgii do licznie zebranych wiernych zwrócił się ze słowami kazania ks. prot. Jan Gacuta, wikariusz Parafii św. Jana Chrzściciela w Hajnówce. Kaznodzieja podkreślił znaczenie niesienia świadectwa wiary swoich przodków. Prawosławny wierny nie może być tylko chrześcijaninem z nazwy, musi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i swoim życiem naśladować Zmartwychwstałego Chrystusa. Odważnie świadczyć o zwycięstwie Zmartwychwstałego Chrystusa! Uroczystości zwieńczyła procesja wokół świątyni. Na zakończenie proboszcz parafii p/w św. Jerzego w Siemianówce, ks. prot. Walery Piotrowski, złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego i patrona miejscowej parafii, życząc gorliwości i wytrwałości w wierze.

Autor: ks. Marek Jurczuk

Zdjęcia: Jerzy Szymaniuk