Biskup hajnowski Paweł przewodniczył uroczystościom w Werstoku

W pierwszą niedzielę po święcie Paschy, 12 maja 2024 roku, Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł przewodniczył św. Liturgii w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku. Podczas małego wejścia miejscowy proboszcz, ks. Paweł Kuczyński został odznaczony mitrą, przyznaną z okazji święta Paschy oraz roku 100-lecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przez św. Sobór Biskupów naszej Cerkwi. Biskup Paweł zwrócił się do zgromadzonych wiernych z pouczeniem, w którym zwrócił uwagę na osobę św. apostoła Tomasza, którego postać utożsamiana jest z niedowiarstwem. Chrystofania, czyli ukazanie się Chrystusa po Zmartwychwstaniu akcentowało to, że św. Tomasz nie uwierzył od razu w zmartwychwstanie Chrystusa, lecz oczekiwał potwierdzenia tego faktu. Hierarcha zwrócił uwagę, że współczesny człowiek oczekuje namacalnego cudu, boskiej interwencji dającej ogarnąć się intelektualnie, czegoś znaczącego, nie zwracając uwagi na to, że cuda dzieją się w naszym życiu każdego dnia. Świąteczne uroczystości w Werstoku zakończyła procesja paschalna wokół cerkwi oraz wręczenie zasłużonym parafianom i samorządowcom odznaczeń cerkiewnych. Po św. Liturgii miała miejsce świąteczna agapa.

Autor: ks. dr Paweł Filinowicz

Zdjęcia: Łukasz Karpiuk