MF HDMC – I dzień przesłuchań konkursowych

16 maja 2024 r., przed licznie zgromadzoną w hajnowskim soborze świętej Trójcy widownią, zaprezentowało się 13 chórów, występujących w kategoriach: chóry parafialne wiejskie, chóry akademickie, chóry parafialne miejskie, chóry dziecięco-młodzieżowe. Przesłuchania zaszczycili swą obecnością Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski oraz Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki. Występy oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący jury, pracownik naukowy Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. dr. Alexandrel Barnea – doktor teologii, adiunkt Katedry Muzyki i Ceremonii Cerkiewnych Uniwersytetu Alexandra Jana Cuza w Jassach, dyrygent akademickiego chóru mieszanego „Theologus”, prof. dr hab. Grzegorz Pecka – kierownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, dyrygent Chóru Akademickiego KUL, Aleksandr Brandaws – założyciel i dyrygent chóru Błagowiest, pełniący także funkcję dyrygenta w Parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Rydze oraz dr hab. Jan Połowianiuk – prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swój repertuar zaprezentowały następujące chóry:

 • Chór Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała – Stary Kornin (Polska)
 • Chór ,,Krynoczka” przy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Dubiny (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Czyże (Polska)
 • Chór ,,Chabry” Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Narew (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej św. Dymitra Sołuńskiego – Hajnówka (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze (Polska)
 • Chór Dziecięcy Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)
 • Chór Cerkwi św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze – Białystok (Polska)
 • Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)
 • Zespół żeński Wydziału Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Rytmiki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina – Warszawa (Polska)
 • Chór Miasta Białegostoku – Białystok (Polska).

Autor: Emilia Korolczuk

Zdjęcia: Tomasz Grześ