MF HDMC – II dzień przesłuchań konkursowych

17 maja 2024 r., drugiego dnia przesłuchań konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, wystąpiło 12 chórów z Polski i z zagranicy (Łotwy, Serbii, Macedonii i Litwy). Wspaniały śpiew chórów o międzynarodowej renomie wypełnił mury hajnowskiej świątyni, dostarczając publiczności duchowego i artystycznego piękna. Koncert zaszczycił swą obecnością Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Swoje umiejętności zaprezentowały następujące chóry:

 • Chór młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sofia – Białystok (Polska)
 • Zespół „Harmonika” – Ryga (Łotwa)
 • Chór „Elpa” – Ryga (Łotwa)
 • Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Wilno (Litwa)
 • Chór Centrum Myśli Jana Pawła II – Warszawa (Polska)
 • Chór Studium Psalmistów i Dyrygentów – Hajnówka (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Kraków (Polska)
 • Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia” – Białystok (Polska)
 • Chór Prawosławnego Seminarium Duchowego – Warszawa (Polska)
 • Dziecięcy Chór św. Cyryla i Metodego – Wełes (Macedonia)
 • Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia” – Warszawa (Polska)
 • Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)

Autor: Emilia Korolczuk

Zdjęcia: Tomasz Grześ