Werdykt Jury 43. MF Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Protokół z posiedzenia Jury 43. Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” – Hajnówka 2024.

W dniu 17 – 05 – 2024 r. Jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący, ks. dr Aleksander Barnea, prof. Grzegorz Pecka, Aleksander Brandaws oraz prof. Jan Połowianiuk, po dwudniowych przesłuchaniach konkursowych, w trakcie których zaprezentowało się 25 chórów, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria chórów parafialnych wiejskich:

I miejsce

 • Chór ,,Chabry” Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Narew (Polska)

II miejsce exqo

 • Chór ,,Krynoczka” przy Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Dubiny (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Czyże (Polska)

Wyróżnienie

 • Chór Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała– Stary Kornin (Polska)

Kategoria chórów dziecięco – młodzieżowych:

I miejsce

 • Dziecięcy Chór św. Cyryla i Metodego – Wełes (Macedonia)

II miejsce ex aequo

 • Chór Miasta Białegostoku – Białystok (Polska)
 • Chór młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sofia – Białystok (Polska)

III miejsce

 • Dziecięcy Chór Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)

Kategoria chórów parafialnych miejskich:

I miejsce

 • Chór Pierwszego Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)
 • Katedralny Chór Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Wilno (Litwa)

II miejsce ex aequo

 • Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Kraków (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Bielsk Podlaski (Polska)

III miejsce exqo

 • Chór Parafii Prawosławnej św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze – Białystok (Polska)
 • Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy – Hajnówka (Polska)

Kategoria chórów innych:

I miejsce exqo

 • Chór „Elpa” – Sałaspils (Łotwa)
 • Chór Centrum Myśli Jana Pawła II – Warszawa (Polska)

II miejsce

 • Zespół „Harmonika” – Ryga (Łotwa)

III miejsce

 • Chór Studium Psalmistów i Dyrygentów – Hajnówka (Polska)

Kategoria chórów akademickich:

I miejsce

 • Zespół żeński Wydziału Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Rytmiki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina – Warszawa (Polska)

II miejsce

 • Chór Prawosławnego Seminarium Duchownego – Warszawa (Polska)

III miejsce

 • Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia” – Białystok (Polska)

GRAND PRIX MF HDMC

 • Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia” – Warszawa (Polska)

Za: Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej