Podniosłe uroczystości w Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce

24 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce odbyła się niezwykle ważna uroczystość. Od dziś szkoła posiada sztandar, który będzie uświetniał wszystkie uroczystości. Na uroczystości obecni byli goście, społeczność szkoły oraz obecni i dawni nauczyciele. Szkoła powstała w 1994 r., trzy lata później nadano jej imię Henryka Sienkiewicza. Długo oczekiwany sztandar dziś stał się faktem – ufundowany dzięki składkom wielu sponsorów został przekazany przez rodziców uczniom z pocztu sztandarowego. Wybrana grupa uczniów złożyła także uroczyste ślubowanie na sztandar. To jest bardzo ważny moment dla naszej szkoły i ogromne zobowiązanie dla nas wszystkich. Jesteśmy tu dzięki inicjatywie Rady Rodziców, bo to ona nadaje sztandar szkole i Rada Rodziców zainicjowała ten niezwykle ważny dla nas momentpowiedziała Bożena Markiewicz, dyrektor szkoły. Sztandar zakupiono ze składek darczyńców oraz licznych zbiórek i kiermaszy prowadzonych przez wiele miesięcy w szkole i przez społeczność szkolną. Jednym z przedmiotów przekazanych na aukcję była Konstytucja RP z podpisem marszałka Sejmu Szymona Hołowni, która została wylicytowana przez rodzica i obecnego przewodniczącego Rady Miasta, Marcina Bołtryka. Poświęcenia sztandaru dokonali Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Wersonofiusz, Biskup Siemiatycki w asyście ks. prałata Zbigniewa Niemyjskiego, ks. mitrata Michała Niegierewicza, ks. ppor. Bartosza Margańskiego oraz ks. prot. Jana Wołkowyckiego. Po poświęceniu sztandaru, przekazaniu go uczniom i złożeniu ślubowania odbyła się część artystyczna z udziałem uczniów. Wśród gości znaleźli się m.in. reprezentanci kuratorium, samorządów oraz służb mundurowych z powiatu hajnowskiego.

Za: www.hajnowka.naszemiasto.pl