Spotkanie matuszek Diecezji Warszawsko-Bielskiej

30 maja 2024r. w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce odbyło się doroczne spotkanie matuszek Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Spotkanie rozpoczęło się św. Liturgią, której w głównej świątyni monasteru przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście duchowieństwa. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski oraz biskup hajnowski Paweł.

Przed rozpoczęciem spotkania plenarnego metropolita Sawa odczytał modlitwę, a następnie wprowadził słuchaczki w specyfikę myśli przewodniej spotkania, poświęcając wiele uwagi wyzwaniom jakie stawia przed każdym chrześcijaninem współczesny świat. Hierarcha zaakcentował konieczność ochrony życia, podstawowej tkanki społecznej jaką jest rodzina oraz pogłębianie życia duchowego, zarówno indywidualnego, jaki i w wymiarze rodzinnym, parafialnym i ogólnocerkiewnym. W związku z powyższym rodzina kapłana, jako wzór w danej społeczności, powinna świecić przykładem. Wymaga to od każdego członka rodziny duchownego świadomości i odpowiedzialności za każde zachowanie, każde słowo. Coraz to nowe zjawiska dominujące w codziennym życiu, a stojące w sprzeczności z wiarą i tradycją Cerkwi prawosławnej wymagają każdorazowej oceny i stanowczego odcięcia się. Wymaga to wiele mądrości, rozwagi, taktu, by jednoczyć, a nie dzielić – konkludował Jego Eminencja.

Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Moja ocena, jako matuszki, zmian zachodzących we współczesnym świecie prawosławnym. Sugestie”. Otwierając spotkanie Jego Eminencja wprowadził słuchaczki w jego tematykę. Wystąpienie główne przygotowała matuszka Elżbieta Aleksiejuk z Warszawy. Koreferat wygłosiła matuszka Ewa Żukowicka z Orli. Na zakończenie spotkania przeprowadzono ciekawą grę integrującą społeczność matuszek.

za www.orthodox.pl