Zakończenie nauki w studium psalmistów

W piątek 7 czerwca br. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem troparionu święta Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie do zebranych zwrócił się dyrektor placówki, ks. mitrat Michał Niegierewicz, który podzielił się refleksją na temat minionych dwóch lat nauki i czasu spędzonego na cotygodniowych zajęciach. W dalszej kolejności przed komisją złożoną z wykładowców odbył się egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne słuchaczy. Tytuł psalmisty-dyrygenta otrzymali: Grażyna Wołkowycka -Tomaszuk, Patrycja Siemiacka oraz Mateusz Kuryło. Po zakończonym egzaminie ks. dyrektor dokonał podsumowania i oceny poziomu prezentowanej wiedzy. Duchowny zachęcał do konsekwentnego rozwijania umiejętności, by w przyszłości stać się dobrym dyrygentem niosącymi posługę w Cerkwi. Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25. Zajęcia będą odbywać się od września w każdy piątek i sobotę. Studium to jednostka, która kształci i przygotowuje kolejne pokolenia psalmistów pragnących w przyszłości związać życie ze służbą w Cerkwi w charakterze psalmisty, bądź dyrygenta. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat: ustawu cerkiewnego, podstawowych elementów muzyki cerkiewnej, języka cerkiewnosłowiańskiego oraz dyrygentury.

Autor i zdjęcie: Patrycja Siemiacka