Turniej piłki siatkowej upamiętniający 100-lecie autokefalii Cerkwi w Polsce

08 czerwca 2024 roku, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w II Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce, odbył się turniej piłki siatkowej, zorganizowany z okazji 100-lecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Organizatorem wydarzenia było Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii św. wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce, pod duchową i koordynacyjną opieką ks. Ignacego Szweca. Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa fotograficzna: „Metropolita Dionizy Waledyński – człowiek niepodległej”. W sportowej rywalizacji wzięły udział drużyny BMP gospodarza turnieju, mieszkańców miasta i okolic oraz BMP z Gródka i BMP z Białowieży. Ciesząca się dużym zainteresowaniem inicjatywa była doskonałą okazją do integracji, sportowej rywalizacji, toczonej w duchu fair play, oraz przede wszystkim upamiętnienia jubileuszu 100-lecia niezależności Polskiej Cerkwi Prawosławnej.

Autor i zdjęcia: Monika Szwec