Zakończenie roku szkolnego w chórze dziecięcym Soboru św. Trójcy w Hajnówce

W miniony wtorek w parafii św. Trójcy w Hajnówce został odsłużony akatyst do św. młodzieńca Gabriela, podczas którego dzieci, młodzież i rodzice mogli podziękować Bogu za pomoc, którą ich obdarzał podczas kończącego się roku szkolnego. Tradycją jest, że akatyst ten jest śpiewany przez dzieci i młodzież z tutejszej parafii. Po wspólnej modlitwie, najmłodsi chórzyści udali się na wspólny poczęstunek. Mijający rok szkolny był bardzo intensywny. Głównym osiągnięciem chórzystów było zdobycie trzeciego miejsca podczas Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Dzieci i dyrygentka sprostali bardzo trudnemu repertuarowi i mocnej konkurencji chórów zza granicy. Pani dyrygent, Justyna Marczuk podziękowała dzieciom za trud i poświęcenie oraz wyraziła nadzieję, że we wrześniu chór powiększy się o nowych adeptów śpiewu cerkiewnego.

Autor i zdjęcia: Jerzy Marczuk