Biskup Paweł uczestniczył w uroczystościach święta Pięćdziesiątnicy w stołecznej katedrze

Pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego prawosławni obchodzą święto Zesłania Świętego Ducha na apostołów. Pięćdziesiątnica jest świętem narodzin Cerkwi, która uświęca wszechświat oraz prowadzi wiernych do Królestwa Bożego. Święto Zesłania Świętego Ducha na apostołów nazywane jest dniem Świętej Trójcy. Cerkiew wychwala Boga Ojca, który posyła Pocieszyciela oraz wyraża wdzięczność Chrystusowi, który uprosił Jego zesłanie. Nie zapomina o Świętym Duchu, który napełnił łaską apostołów i uczniów, czyniąc ich gotowymi do zwiastowania Dobrej Nowiny o Chrystusie otaczającemu światu. W dniu Pięćdziesiątnicy objawiona została prawda, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach – Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Święty Duch. Wiara w Przenajświętszą Trójcę jako Trójjedynego Boga jest fundamentalnym dogmatem chrześcijaństwa.

Całonocnemu czuwaniu w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. W ołtarzu modlił się metropolita Sawa. Centralnej św. Liturgii święta Zesłania Świętego Ducha na apostołów w stołecznej katedrze przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony metropolita Sawa w asyście biskupa hajnowskiego Pawła i duchowieństwa katedry. Kazanie wygłosił wikariusz katedry, ks. prot. Andrzej Lewczak, który przedstawił znaczenie obchodzonego święta jako misterium zjednoczenia Boga i człowieka w Cerkwi, będącej żywym, Bogoludzkim organizmem. Wiele uwagi duchowny poświęcił teologicznym aspektom święta oraz Trzeciej Osobie Świętej Trójcy będącej źródłem mocy i łaski, wspierającej, odnawiającej i uświęcającej wszystkich wiernych. Ponadto duchowny podkreślił, że Cerkiew, jako wspólnota wiernych, jest nierozerwalnie związana z łaską Świętego Ducha. Mimo ludzkich słabości i podziałów występujących we współczesnym świecie świętość Cerkwi pozostaje nienaruszona. Konstatując, kaznodzieja podkreślił, że Cerkiew wzywa do odnowienia i umocnienia łaski darowanego Świętego Ducha. Bez łaski Bożej niemożliwe jest życie duchowe. Ta tajemnicza moc przemienia cały wewnętrzny świat chrześcijanina. Dlatego też Zbawiciel wzywa i zaprasza: „Kto pragnie i łaknie sprawiedliwości, kto szuka wiecznego szczęścia, niech przyjdzie do Chrystusa, źródła wody żywej, i niech pije!”. Po św. Liturgii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa Pawła odprawiono wielką wieczernię z obrzędem klękania. W trakcie nabożeństwa wierni po raz pierwszy od Wielkiego Piątku stawali na kolana. Zgodnie z lokalną tradycją w dniu Świętej Trójcy wnętrza świątyń ozdabiane są gałązkami brzozy, a podłoga dekorowana „dywanami” z żywych kwiatów lub wyściełana trawą bądź tatarakiem. Świątynie przywdziewają zielony kolor symbolizujący życie, łaskę Świętego Ducha, zawsze obecną w Cerkwi. Dodatkowo w słowiańskiej tradycji zielony jest kolorem liturgicznym święta Pięćdziesiątnicy. Wśród prawosławnych mieszkańców Polski do dzisiaj zachowała się tradycja przygotowywania maleńkich, kwiatowych bukiecików. Tego dnia miejscowe siestryczewstwo przygotowało parafianom katedry metropolitalnej bukiety kwiatów. Dochód z ich sprzedaży zasili konta dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Za: www.orthodox.pl

Zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi