Wielkopostna pielgrzymka uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce do Poczajowa

W dniach 14 – 17 kwietnia 2019 roku  z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka młodzieży do Świętej Ławry Poczajowskiej na Ukrainie. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawował ks.  Andrzej Busłowski, a opiekunami grupy byli nauczyciele: matuszka Lilla Busłowska, pan Eugeniusz Saczko oraz pan Kamil Kulik.
Pielgrzymka wyruszyła w niedzielę o godz. 22.00 spod Hajnowskiego Domu Kultury, poczym była modlitwa w intencji pomyślnej podróży.  Około godz. 3.00 autokar przekroczył polsko – ukraińską granicę. W czasie długiej podróży autokarem została przedstawiona historia Ławry, a ksiądz opowiedział o życiu Śww. Hioba i  Amfiłochiusza. Rankiem pielgrzymka dotarła do Monasteru w Krzemieńcu i gdzie zostały zostawione dary dla potrzebujących, kolejnym etapem była miejscowość Onyszkowca, gdzie można było zanurzyć  się w źródle Św. Anny. Kolejnym punktem  pielgrzymki była Boża Góra a następnie  Poczajów.
W Świętej Ławrze Poczajowskiej była mozliwość uczestnictwa w Akafiście do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej, do której po nabożeństwie do której mozna było podejść. Równierz można było wziąć udział w innych nabożeństwach, jak i możliwość przyłożenia się do śladu stopki Matki Bożej, relikwii Śww. Hioba i Amfiłochiusza oraz wejść do pieczary w której modlił się  św. Hiob. Podczas pielgrzymki modliliśmy się  także w Skicie św. Ducha oraz na cmentarzu monasterskim, gdzie odwiedziliśmy grób św. Amfiłochiusza.

Autor: Krzysztof Masajło I LO

Zdjęcia: Autor