Wyniki XXXVIII Festiwalu HDMC

11 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Hajnowskim Domu Kultury zostały ogłoszone wyniki XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2019

Jury w składzie:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
  • prof. dr hab. Grzegorz Pecka
  • ks. dr Alexandrel Barnea
  • Oleg Owczennikow
  • Aleksandrs Brandaws
  • ks. Protodiakon Bazyli Dubec
  • mgr Ireneusz Ławreszuk
  • ks. dr Dmitryi Bołgarskij
  • ks. dr Anatolij Nienartowicz

Po przesłuchaniu występów 27 chórów w ciągu trzech dni Wysoka Międzynarodowa Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII CHÓRÓW PARAFIALNYCH WIEJSKICH:

I miejsce – Chór Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie (Polska)- Ewa Surel
II miejsce- Chór Parafii Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych (Polska) – Dyrygent Anna Antoniuk

W KATEGORII CHÓRÓW PARAFIALNYCH MIEJSKICH:

I miejsce Fiński Prawosławny Chór Kameralny, Helsinki (Finlandia) Dyrygent Irina Tchervinskij- Matsi
II miejsce Chór Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Wołkowysku (Białoruś) Dyrygent Jelena Juzva
III miejsce ex aequo Zespół Wokalny „Cantus Delicium”, Pyrzyce (Polska) Dyrygent Tomasz Szutkowski
III miejsce ex aequo Chór Angelos Parafii Prawosławnej św. Ducha w Białymstoku (Polska) Dyrygent Ireneusz Ławreszuk
Wyróżnienie Arcybiskupi Chór Monasteru Św. Ducha, Wilno (Litwa)- Dyrygent Tatiana Skoworodko

W KATEGORII CHÓRÓW DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWYCH:

I miejsce Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Wstriecza”, Mińsk (Białoruś) Dyrygent Ludmiła Litoszyk
II miejsce Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy, Hajnówka (Polska) Dyrygent Justyna Marczuk
III miejsce Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Hagia Sophia w Białymstoku (Polska) Dyrygent Adam Tokajuk

W KATEGORII CHÓRÓW AKADEMICKICH :

I miejsce Chór Kameralny „Crescendo”, Krzywy Róg (Ukraina) Dyrygent Wiktoria Siergiejeva

II miejsce Męski Chór Sankt- Petersburskiej Akademii Duchownej (Rosja) Dyrygent Maksim Kalinin
III miejsce Chór Studentów przy Prawosławnym Ośrodku Szkoleniowym, Smoleńsk (Rosja) Dyrygent Ihumenia Jelisavieta ( Kisielova)

W KATEGORII CHÓRÓW INNYCH

I miejsce Męski Chór Logos, Ryga (Łotwa) Dyrygent o. Ioann Szenrok
II miejsce Zespół Wokalny „Świrel”, Mińsk (Białoruś) Dyrygent Swietłana Kuncewicz
III miejsce ex aequo Chór „Jedinstvo” Kotor (Czarnogóra) ks. diakon Mikhajło Lazarewić
III miejsce ex aequo Chór „Bracia Baruch”, Belgradu (Serbia) Dyrygent Stefan Zekić

GRAND PRIX CHÓR KIJOWSKIEJ AKADEMII DUCHOWNEJ (UKRAINA) DYRYGENT KS. ARCHIMANDRYTA ROMAN PODŁUBNIAK

Ponadto Jury przyznało wyróżnienia:
za kultywowanie muzyki cerkiewnej – Zespołowi Wokalnemu „Capella Russica”, Berlin (Niemcy) Dyrygent Irina Brockert- Aristova
za rozpowszechnianie tradycji śpiewu cerkiewnego Chórowi „Majowy Kwiat”, Mińsk (Białoruś) Dyrygent Lilia Simańczuk

Zdjęcia: Tomasz Grześ