Komunikat Kancelarii Metropolity

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski serdecznie dziękuje Wszystkim, kto zechciał w bieżącym roku wspomóc organizację przywiezienia Świętego Ognia z Jerozolimy do Warszawy. Zebrane ofiary, w wysokości 11.979,13 zł, stanowiły ok. 10% wsparcie naszej Matki Cerkwi w tym dziele.

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, który przewodniczył delegacji PAKP, wraz z innymi duchownymi przy Grobie Pańskim modlili się za Ofiarodawców i osoby zaangażowane w sprowadzenie Świętego Ognia, by wiernym Cerkwi prawosławnej w Polsce dane było doświadczyć Świętego Cudu.

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski wraz ze słowami podziękowania wszystkim Darczyńcom przekazuje arcypasterskie błogosławieństwo, życząc by Zmartwychwstały Chrystus wspierał i umacniał nasze przekonanie o potrzebie czynienia dobra i towarzyszył nam w codziennych trudach pamiętając, że kiedy „drzewo jest dobre, a wtedy i jego owoc jest dobry (…) bo po owocu poznaje się drzewo” (M. 12,33).

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski