Autokarowa pielgrzymka BMP w Hajnówce do Paczajowa

W dniach 14-19 maja 2019 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce do Świętej Ławry Paczajowskiej na Ukrainie. W naszej pielgrzymce uczestniczyła także młodzież z Bielska Podlaskiego oraz Orli. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawował ks. Krzysztof Kuderski. Z Hajnówki do Poczajowskiej Ławry wyruszyliśmy we wtorek o godz.19:30 spod Soboru Świętej Trójcy. W intencji pomyślnej podróży został odsłużony molebień.  Przed zakwaterowaniem podeszliśmy do świętości Ławry: stopki Matki Bożej, Cudotwórczej Ikony Bogurodzicy, relikwii Śww. Hioba i Amfiłochiusza . Tego samego dnia wzięliśmy udział w wieczornym nabożeństwie, które sprawowane było w Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej. W czwartek po Świętej Liturgii udaliśmy się  do Lwowa. Tam zapoznaliśmy się z historią oraz zobaczyliśmy główne zabytki tegoż miasta. Po wieczornym nabożeństwie spotkaliśmy się z ks. Jerzym Prokopczukiem, który jest wykładowcą Katechizmu w Prawosławnej Szkole Dyrygentów w Krzemieńcu. Ks. Jerzy umożliwił nam spotkanie z uczniami swojej szkoły. Ukraińska młodzież z wielką radością przyjęła polską pielgrzymkę. Z ogromnym zaciekawieniem zadawała pytania dotyczące Prawosławia w Polsce. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Następnie zobaczyliśmy Cerkwie znajdujące się na terenie Krzemienieckiej Szkoły Dyrygentów. W piątek po Świętej Liturgii odwiedziliśmy skit w miejscowości Onyszkowce, gdzie znajduje się źródło św. Anny. Historię tego miejsca opowiedziała nam jedna z sióstr. Zaprowadziła nas również do kaplicy, w której znajdują się świętości należące do św. Amfilochiusza. Wizytę w skicie zakończyliśmy zanurzeniem się w źródle św. Anny. Tego samego dnia dzięki uprzejmości ks. Jerzego Prokopczuka zobaczyliśmy żeński monaster p.w. Objawienia Pańskiego w Krzemieńcu oraz sobór św. Mikołaja, cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej, cerkiew p.w. św. Jana Chrzciciela w tejże miejscowości. Na zakończenie weszliśmy na górę, na której znajdują się ruiny zamku królowej Bony. Pod koniec dnia w uczestniczyliśmy w procesji podczas której przeniesione zostały relikwie św. Hioba  do monasterskiej Cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego. W sobotę wszyscy udaliśmy się do Skitu św. Ducha oraz odwiedziliśmy monasterski cmentarz, modląc się nad mogiłą św. Amfiłochiusza. W niedziele, kiedy Cerkiew szczególnie czciła pamięć św. Hioba Poczajowskiego wszyscy uczestniczyliśmy  w Świętej Liturgii.  Przed odjazdem do Polski pokłoniliśmy się świętościom Ławry. amy nadzieję, że spotkanie z ukraińską młodzieżą zapoczątkuje nowe relacje między naszymi bractwami.

Autor: ks. Krzysztof Kuderski

Zdjęcia: Autor.