Kamień z miejsca pochówku Św. męczennika ks. Jerzego Stepaniuka

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Astany i całego Kazachstanu Aleksandra delegacja polskiej Cerkwi z Biskupem Pawłem na czele otrzymała część kamienia  z miejsca pochówku świętego kapłana -męczennika Jerzego Stepaniuka urodzonego w Policznej, parafia Werstok. Podczas spotkania z metropolitą Aleksandrem władyka Paweł zaznaczył, iż w rodzinnych stronach świętego – na Podlasiu, gdzie jest największe skupisko prawosławnych chrześcijan szczególnie jest czczona pamięć tego świętego – męczennika za Wiarę i Prawdę Bożą. Część kamienia przekazał kierujący komisją do spraw kanonizacji świętych diecezji Ałmaty o. hieromnich Jakub ( Woroncow). Po powrocie do Polski kamień został przekazany do werstockiej cerkwi i umieszczony obok ikony świętego kapłana – męczennika Jerzego Stepaniuka z Policznej.

za: www.mitropolia.kz