Wniebowstąpienie Pańskie w Nowoberezowie

Rozradowali się apostołowie, widząc na wysokości wstępującego dzisiaj Stworzyciela,  z nadzieją otrzymania Ducha, i z lękiem wołali: „Chwała wstępowaniu Twemu!”.

Kanon jutrzni Wniebowstąpienia Pańskiego

40 dzień po Wielkanocy to szczególna data dla parafii prawosławnej w Nowoberezowie. Jedna z dwóch cerkwi znajdujących się w tej miejscowości, 143 lata temu poświęcona została w cześć Wniebowstąpienia Pańskiego. Dlatego też, szósty czwartek po Wielkanocy to dla miejscowej społeczności prawosławnej to piękny i radosny czas święta parafialnego. Nabożeństwa rozpoczęły się w wigilię święta – w środowy wieczór sprawowana była wielka wieczernia, podczas której poświęcone zostały: chleb, wino, olej i pszenica. W dzień wniebowstąpienia sprawowana była jutrznia oraz św. Liturgia, którą celebrowali: proboszcz parafii św. Archanioła Michała w Nosowie (diecezja lubelsko-chełmska) – ks. Michał Doroszkiewicz oraz kler nowoberezowskiej parafii.  Wspólna modlitwa zakończyła się uroczystą procesją – wierni najpierw, zgodnie z miejscową tradycją, udali się do położonej na północnym krańcu wsi, czasowni św. Aleksandra Newskiego. Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii i modlitwie za mieszkańców wsi, procesja powróciła do cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego. Na koniec, proboszcz parafii w Nowoberezowie – ks. prot. Jan Kazimiruk – podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości oraz życzył każdemu z obecnych miłości i błogosławieństwa Bożego.

Autor: Adrian Kazimiruk

Zdjęcia: Autor