XXIX Piesza Pielgrzymka z Hajnówki na św. Górę Grabarkę

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu 15  sierpnia 2019 r.  z  Hajnówki wyruszyła XXIX Piesza Pielgrzymka na Święta  Górę Grabarkę. Po Świętej Liturgii i molebniu celebrowanych w  cerkwi p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela  pod duchową opieką proboszcza parafii, ks. mitrata Jana Romańczuka, pielgrzymi udali się w trzydniową drogę  w to święte miejsce. Tegoroczna trasa wiodła przez Orzeszkowo, Werstok, Dobrowodę, Kośną, Milejczyce, Żerczyce. Duchowieństwo i wierni każdej z parafii, przez które przechodziła hajnowska pielgrzymka,  otoczyli pątników serdeczną opieką, przygotowując posiłki i organizując noclegi.  Z modlitwą na ustach, z  wieloma intencjami i  krzyżami na swoich ramionach, pielgrzymi pokonali ponad 70 km.  Na uwagę zasługuje fakt, że w tegorocznej pielgrzymce wzięli udział  parafianie z Sosnowca wraz z opiekunem, ks. Mikołajem Dziewiatowskim. 17 sierpnia hajnowscy pątnicy dotarli na Świętą Górę Grabarkę, gdzie po krótkiej modlitwie poświęcono  i wkopano  pielgrzymkowy krzyż. Tegoroczna pielgrzymka z Hajnówki na Świętą Górę Grabarkę była jedną z najliczniejszych, zgromadziła ponad 300 osób. Na ogromne słowa uznania i podziękowania zasługują wszyscy zaangażowani w jej organizację –  ks. mitrat Jan Romańczuk  oraz grupa młodych wolontariuszy, którymi kierowała Natalia Ruszuk-Grygoruk. Duszpasterskiego wsparcia udzielili duchowni z   parafii w Hajnówce i Czyżach.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Paweł Kuczyński, ks. Paweł Filinowicz, Eugeniusz Tarasiuk