Biskup Hajnowski wziął udział w uroczystościach święta Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

W dniu 21 września Cerkiew prawosławna w sposób uroczysty obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, które jest pierwszym świętem rozpoczynającym nowy rok liturgiczny. W dniu święta w Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim miały miejsce szczególne uroczystości. W wigilię święta obchody święta parafialnego rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście miejscowego duchowieństwa. Kontynuując tradycję przodków w cerkwi Preczystieńskoj przez całą noc trwały nabożeństwa. Odsłużono kolejno: akatyst Zwiastowania Bogurodzicy przed Jej Bielską ikoną oraz akatyst Narodzenia Bogurodzicy. Następnie o północy odczytano akatyst za zmarłych. O godzinie pierwszej w nocy celebrowano św. Liturgię. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na przestrzeni wieków świątynia przez całą noc była otwarta dla parafian i pielgrzymów, którzy czuwając śpiewają pieśni i hymny na cześć Bogurodzicy. Poranną Liturgię odsłużono o godzinie siódmej, po której dokonano poświęcenia wody. Podczas nocnej i porannej Liturgii do misterium spowiedzi i Eucharystii przystąpiły niemal wszystkie osoby modlące się w świątyni. W dniu święta, przed główną św. Liturgią uroczyście powitano przybyłych hierarchów Ich Ekscelencje: arcybiskupa bielskiego Grzegorza oraz biskupa hajnowskiego Pawła. Hierarchów przywitały dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. abpa Łukasza w Bielsku Podlaskim, przedstawiciele miejscowego bractwa młodzieży, starosta cerkiewny, a następnie proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, który wyraził wielką radość z faktu, iż rozpoczynamy św. Liturgię w najstarszej świątyni prawosławnej Bielska Podlaskiego, która na przestrzeni wieków wraz z cudotwórczą ikoną Matki Bożej zwanej Bielską otaczała opieką wszystkich bielszczan. Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii kazanie wygłosił ks. prot. Rustik Bielov. Kaznodzieja podkreślił dogmatyczny sens obchodzonego święta, mówiąc o wielkiej roli jaką odegrała pokorna Maria. Duchowny wskazał, że dzięki pokorze i łasce Bożej, Maria stała się Matką Chrystusa, poprzez którą dokonała się tajemnica wcielenia Syna Bożego, a następnie narodzin w Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na zakończenie głównej św. Liturgii, odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni, po której ze słowem do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Na wstępie hierarcha wyraził wielką radość z uczestnictwa w Liturgii w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Jego Ekscelencja mówił: ,,to czego jesteśmy świadkami, co przeżyliśmy podczas św. Liturgii, te wielkie uniesienie duchowe, uzmysławia nam, że Bóg urządził ten świat w taki sposób, by każdego człowieka ukierunkować ku zbawieniu”. Odwołując się do historii dzisiejszego święta, hierarcha powiedział, że Matka Boża rodzi się z bezpłodnych rodziców sama zaś rodzi Syna Bożego. Jego Ekscelencja na zasadzie porównania wskazał, że gdy przychodzi na świat dziecko wszyscy najbliżsi bardzo się cieszą z tego. Natomiast samo dziecko płacze. Dlaczego zatem, pytał hierarcha, nie cieszy się ono z faktu, że przyszło na świat? Ponieważ – mówił Ekscelencja – przychodzi ono na świat pełen zła, bólu, cierpienia i łez. ,,Odpowiedź na postawione pytanie znajdziemy w świętej Ewangelii, Chrystus powiedział, że jeśli nie będziemy jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Wiecznego”. Hierarcha dodał: ,,każde dziecko jest niewinne, autentyczne, ma wielką prostotę i tą prostotą dorośli powinni zwyciężać świat. Musimy nauczyć się autentycznie żyć i płakać, jak dziecko, by odczuć duchową radość i móc zobaczyć boską światłość wynikającą ze zmartwychwstania Chrystusa”. W słowie zamykającym uroczystości Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz podziękował biskupowi hajnowskiemu Pawłowi za uczestnictwo w święcie, dziekanowi bielskiemu i przybyłemu duchowieństwu, proboszczowi parafii ks. mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi wraz z klerem parafii, radzie parafialnej na czele ze starostą cerkiewnym oraz dzieciom i młodzieży za serdeczne powitanie. Słowa wdzięczności skierowano także pod adresem władz samorządowych i służb mundurowych Bielska Podlaskiego. Przyzywając błogosławieństwo Boże na zebranych, arcybiskup życzył wszystkim nieustannej opieki i wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy, a w szczególności tym, którzy modlą się przed Bielską Ikoną Matki Bożej.

Autor: ks. Adam Dzienisiuk

Zdjęcia: Irena Łozowik