Ikony z relikwiami św. św. Hioba i Amfiłochiusza Poczajowskich przybyły do Siemianówki

W dniu 22-09-2019 r. w Parafii Prawosławnej pw. Św. Jerzego w Siemianówce miało miejsce uroczyste przywitanie ikon z relikwiami św. św. Hioba i Amfiłochiusza Poczajowskich. Święte relikwie zostały podarowane prawosławnej społeczności w Siemianówce przez poczajowskich mnichów. Ikony napisano i poświęcono w monasterze Zaśnięcia Bogurodzicy w Poczajowie.

Autor: ks. Walery Piotrowski

Zdjęcia: Jerzy Szymaniuk