W XXVII rocznicę przeniesienia Relikwii św. Męczennika Gabriela Biskup Hajnowski wziął udział w uroczystościach w Białymstoku

22 września w białostockiej Katedrze św. Mikołaja odbyły się uroczystości XXVII rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku Relikwii św. męcz. Gabriela. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W uroczystościach uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bielski Grzegorz, JE Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej wieczorem, sprawowane było uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania. Tuż przed nabożeństwem, Hierarchowie wraz z duchowieństwem i licznie zebranymi wiernymi przywitali Relikwie św. Gabriela, które w od 2 maja przebywały w żeńskim Monasterze w Zwierkach. Po zakończonej Liturgii, ze słowem do licznie zebranych dzieci i młodzieży zwrócił się Metropolita Sawa. Przypomniał, że dwadzieścia siedem lat temu zwrócono nam wielki skarb -Relikwie Świętego, Męczennika naszej ziemi. Były to jedyne całe relikwie świętego znajdujące się w granicach Polski. Jak podkreślił Hierarcha, dziś nasza Cerkiew ma więcej relikwii w różnych częściach kraju, św. Maksyma Gorlickiego, Świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Zwierzchnik Cerkwi w Polsce zaapelował jednocześnie do dzieci i młodzieży, aby nie zapominały o modlitwie do ich patrona. Szczególnie tej, która od dwudziestu siedmiu lat rozbrzmiewa w białostockiej Katedrze w każdy wtorek przed Jego Relikwiami. Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku możliwe było dzięki staraniom ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy 22 września 1992 r. Relikwie na rękach duchowieństwa pokonały kilkadziesiąt kilometrów, aby spocząć w białostockiej Katedrze. Przeniesieniu Relikwii patrona dzieci i młodzieży towarzyszyło około 100 tysięcy wiernych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii diecezji białostocko – gdańskiej jak i historii miasta Białegostoku.

Autor: ks. Wiaczesław Perek

Zdjęcia: Autor.