Świętego Jerzego Zwycięzcy w Siemianówce

W dniu pamięci św. wielkiego męczennika Jerzego, w Siemianówce miały miejsce uroczystości święta parafialnego. Podczas św. Liturgii do licznie zebranych wiernych zwrócił się ze słowami kazania ks. Krzysztof Kuderski, wikariusz soboru św. Trójcy w Hajnówce. Kaznodzieja podkreślił znaczenie niesienia świadectwa wiary swoich przodków. Prawosławny wierny nie może być tylko chrześcijaninem z nazwy, musi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i swoim życiem naśladować Zmartwychwstałego Chrystusa. Uroczystości zwieńczyła procesja wokół świątyni. Na zakończenie proboszcz parafii p/w św. Jerzego w Siemianówce, ks. prot. Walery Piotrowski złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego i patrona miejscowej parafii, życząc gorliwości i wytrwałości w wierze.

Autor: Jerzy Marczuk

Zdjęcia: Jerzy Szymaniuk